167 S C Namira leder ligan, skymd är F Nova och sist kommer 202 M Nadja. Sommaren 2015.

Presentation av våra lipizzanerhästar

Avelshingsten 31 Favory XI-52 'Dobre'

Avelsstoet 167 Siglavy Capriola Namira

  Namiras avkommor:

  1. Pluto Nimbus (valack född 2001)
  2. Maestoso Najad (valack född 2009)
  3. 202 Maestoso Nadja (sto född 2010)
  4. Favory Nova (sto född 2014)
  5. Favory Nolan (valack född 2016)


 Avelsstoet 202 Maestoso Nadja

  Nadjas avkommor t.o.m. 2023:

  1. Favory Nina (sto född 2017)
  2. Favory Nora (sto född 2019)
  3. Favory Nikolaj (valack född 2021)