Favory Nina

Nina 5 år

Nina är ett sto som är lätt i rörelserna och verkar ha lätt till samling. Hon kommer att grovna upp, hon är ännu bara 4 år och lipizzaner är långt ifrån färdiga då. Titta gärna på mamma Nadja för att se hur Nina kommer att utvecklas. Nina är en vänlig dam men samtidigt vet hon vad hon vill. I juli 2021 kommer Nina att visas på sommarpremiering i Svenljunga för avelsdiplom. Eftersom vi rider in lipizzaner som 4-åringar så kommer Ninas inridning att börja mot slutet av sommaren med tömkörning och vidare mot ridhäst. Hon ska sedan finna sin livskompanjon.

Nina är mamma Nadjas första föl, Nadja hade längtat efter föl och hon vakade noggrant över Nina. 

Nina är införd i Svensk Lipizzanerstambok grundstambok, här kan du läsa mer om henne i Blå Basen.

Ninas härstamning
  • Nina som föl
  • Nina 2 år
  • Nina 3 år
  • Nina 3 år
  • Nina 4 år
  • Nina 4 år
  • Nina 4 år