Dräneringsarbete

- för att få en torr grund

Vi har stor erfarenhet av dräneringsarbeten och har goda rekommendationer. 

 

Vi har en mindre maskin (5 ton) på gummilarv, som tar sig lätt in på tomten och den ger små markskador. Vid larvning över gräsmatta brukar grässvålen hålla, det räcker med dressning av gräsmattan efteråt.

 

Växter som måste flyttas för dräneringen, brukar kunna sätta sättas tillbaka med små skador på växten.

 

Vi hjälper dig med det praktiska runt ROT-avdraget.

Hur arbetsgången kan se ut:

  • Gert kommer ut på ett personligt besök för att se vad som behöver göras och ni får tillfälle att tillföra era synpunkter på utförandet
  • Ni får en genomgång av hur Gert vill genomföra dräneringen.
  • Gert lämnar en skriftlig offert på arbetet
  • Gert ordnar med utsättning av el-, tele-, avlopps- och ev gasledning
  • Om ni accepterar offerten, så skrivs en beställning och arbetet planeras tidsmässigt