Husgrunder

- grundarbete för nybyggnation och tillbyggen

Vi utför såväl platta på mark som torpargrunder.

 

Vi åtar oss gärna kompletta projekt, det vill säga vi ordnar med sprängning, gör grävarbete, va-schakt, el- och teleservis, gjutarbete, murning, dränering och återfyllnad. Du kan givetvis också välja ut vilka delar du önskar få hjälp med.

 

När det gäller ROT-avdrag, så hjälper vi dig med detaljerna när det gäller tillbyggnationer på befintligt hus.

 

Hur arbetsgången kan se ut:

  • Gert träffar er för genomgång av vad det är ni vill ha, förutsättningar för byggnationen
  • Gert kompletterar förutsättningarna genom kontakt med kvalitetsansvarig och utarbetar en skriftlig offert på det arbete ni önskar få utfört
  • Om ni accepterar offerten, så skrivs en beställning med betalningsplan
  • Arbetet planeras in tidsmässigtmed andra entreprenörer
  • Under byggnationen har Gert fortlöpande kontakt med kvalitetsansvarig vid behov